II Certame artístico Amigos dos Animai

O Ministerio de Dereitos Sociais convoca o II Certame artístico "Amigos dos Animais", modalidade fotografía.

A finalidade é a creación de obras artísticas, na modalidade de fotografía, co propósito de fomentar a tenencia responsable e o benestar dos animais, mediante obras que versen sobre a convivencia e a relación cos animais, podendo enfocarse sobre a concienciación positiva, tenencia responsable, denuncia ou calquera outro aspecto elixido polo autor ou autora.

Pode participar calquera persoa maior de idade ou menor con autorización do seu representante legal, e tamén centros educativos e asociacións.

Os Premios Amigos dos Animais, modalidade fotografa, desagréganse en dúas categorías:
- Un Premio "Mellor serie Fotográfica: Amigos dos Animais", dotado con 5.000€ e diploma, así como a difusión da súa obra, tanto en soporte electrónico como en papel.
- Cinco accésits "Mención Especial Serie Fotográfica: Amigos dos Animais", dotados con 500€ e diploma cada un, así como a difusión das obras premiadas.

O prazo de presentación de solictudes estará aberto ata o 30 de agosto de 2023
Máis información no BOE do 30 de maio de 2023 e en 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/698839

Comentarios