Concurso de fotografía Sen Barreiras

Apamex organiza o concurso de fotografía “Sen Barreiras”. Este concurso pretende, mediante a divulgación de imaxes positivas, mostrar a interacción entre os cidadáns e as actuacións de accesibilidade universal executadas en calquera outro lugar de España, no ámbito do urbanismo, edificación e a comunicación”.

Poderá participar neste certame calquera persoa sen límite de idade, sempre que sexa autor/a de as obras presentadas. Cando o participante sexa menor de idade, requirirase autorización expresa por escrito dos seus pais ou titores
Cada participante poderá presentar ata un máximo de 3 fotografías.

Premios
Haberá tres premios de 500 € que se ou se concederán a fotografías realizadas en calquera lugar de España
Un premio de 1500 € concederá a unha fotografía realizada na provincia de Badaxoz.

Características dos traballos:
Os traballos deben recoller imaxes que plasmen todas aquelas situacións, e actividades que facilitan a plena accesibilidade universal dos cidadáns en todos os ámbitos da vida social, cultural e laboral, e que teñan como escenario tanto a provincia de Badaxoz como calquera outro lugar de España.
Entenderanse como accións positivas de accesibilidade universal aquelas que favorecen a integración e a vida activa, autónoma e independente de persoas con discapacidade así como persoas con maiores necesidades de accesibilidade (persoas maiores, mulleres embarazadas, persoas que cargan vultos…), todo iso fundamentado no acceso universal ao espazo físico (urbanismo e edificación).

prazo para enviar fotografías estará aberto ata o 15 de febreiro de 2023.

https://fomento.dip-badajoz.es/sinbarreras2022

Comentarios