Curso na Coruña de Monitor/a de actividades de tempo libre da Escola Galega de tempo libre

A Escola Galega de tempo libre organiza na Coruña un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre
Datas: do 17 de xullo ao 31 de agosto de 2023

Máis información na Escola Galega de tempo libre, teléfono 607 935 924 e 645 206 174
https://www.escolagalegadetempolibre.es/monitor-coru%C3%B1a-8-23-lunes-a-viernes-verano/

Comentarios