I Premio Pablo García Baena de Poesía Xove

A editorial Cántico, en colaboración coa Delegación de Cultura da Deputación de Córdoba, convoca a segunda temporada do Premio Pablo García Baena de Poesía Xove.

Os traballos presentados deberán ser estrictamente inéditos e ter unha extensión mínima de 400 versos e máxima de 900, de temática libre e en castelán. Presentaranse CATRO COPIAS debidamente paxinadas, impresas, encadernadas e en claras condicións de lexibilidade, SEN FIDEICOMISO. O autor ou autora rexistrará na segunda páxina, despois da portada, os seus datos persoais: nome e apelidos, DNI, enderezo, correo electrónico e teléfono, así como unha breve nota biobibliográfica.
O enderezo ao que deben enviarse é o seguinte: Editorial Almuzara Premio de Poesía Xove Pablo García Baena. Parque Loxístico de Córdoba. C/8 Nave L2 Módulos 6 e 7, Buzón no 3 Carretera Palma del Río km 4 14005 Córdoba.
O prazo de presentación é do 10 de marzo ao 15 de maio de 2023, ambos os dous incluídos.
 
Poderán presentarse a este certame poetas non maiores de 35 anos no momento de concorrer ao premio, de calquera nacionalidade.
O prazo para participar estará aberto ata o 15 de maio de 202
 
O premio consistirá na publicación da obra na Editorial Cántico así como nunha dotación de 1.000 € como anticipo dos dereitos da primeira edición.
 
Máis información: info@almuzaralibros.com


Comentarios