Premios Clubs de lecturaO Ministerio de Educación convoca os Premios de Clubs de lectura en centros educativos públicos.

Poden participar Centros educativos españois sostidos con fondos públicos que impartan os ensinos básicos (Educación Primaria, ESO e ciclos formativos de grao básico) e os centros de educación de persoas adultas, as escolas oficiais de idiomas e os centros de educación especial, que desenvolveran proxectos de clubs de lectura escolares.

Premios:
Categoría 1: centros situados en municipios de ata 5.000 habitantes.
- Modalidade A (centros de Educación Primaria).
Primeiro premio de 5.000 euros.
Dous segundos premios de 2.500 euros cada un.
Tres terceiros premios de 1.000 euros cada un.

- Modalidade B (centros de ESO, incluídos os centros que impartan ciclos formativos de grao básico, educación especial, centros de educación de persoas adultas e escolas oficiais de idiomas). Distribución de 13.000 euros:
Primeiro premio de 5.000 euros.
Dous segundos premios de 2.500 euros cada un.
Tres terceiros premios de 1.000 euros cada un.

Categoría 2: centros situados en municipios de máis de 5.000 habitantes.
- Modalidade A (centros de Educación Primaria).
Primeiro premio de 5.000 euros.
Catro segundos premios de 2.500 euros cada un.
Dez terceiros premios de 1.000 euros cada un.

- Modalidade B (centros de ESO, incluídos os centros que impartan ciclos formativos de grao básico, educación especial, centros de educación de persoas adultas e escolas oficiais de idiomas).
Primeiro premio de 5.000 euros.
Catro segundos premios de 2.500 euros cada un.
Nove terceiros premios de 1.000 euros cada un.

prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata as 14:00 horas do día 16 de xuño de 2023.

Comentarios