XXI Premio de Poesía Afundación


A Fundación Abanca convoca o XXI Premio de Poesía Afundación
 
Poderán participar persoas de calquera nacionalidade, maiores de idade e que non fosen premiadas cun Premio de Afundación nos últimos 5 anos.
As obras  deberán ter unha extensión mínima de 600 versos, non poderán estar presentadas simultaneamente a outros concursos.
Os orixinais deben de se presentar por quintuplicado, mecanografados e baixo lema. O mesmo lema deberá figurar no exterior dun sobre pechado que conteña os seguintes datos: título da obra, nome e apelidos da autoría, fotocopia do DNI, enderezo postal, enderezo electrónico, teléfono de contacto e breve CV.
Os traballos deben de se enviar por correo postal ou empresa mensaxeira a: 
Sede Afundación Vigo Rúa Policarpo Sanz, 26, 36202 - Vigo Indicarase XXI Premio de Poesía Afundación no sobre.
 
Prazo: ata o 31 de xullo de 2023
 
Premio: Único premio de 6.000€

Comentarios