Certame de Cómic "Mutantes Paseantes"O Concello de San Roque (Cádiz) e a Asociación "Mutantes Paseantes" convocan a 29 edición do Certame de Cómic "Mutantes Paseantes"

O tema será libre, con textos en castelán e deberán ser inéditos. As obras presentaranse en soporte dixital, enviándoas ao correo certamendecomic@sanroque é, deberán ter un tamaño mínimo A4 e máximo A3 a 300 ppp de resolución. Tamén poderán presentarse en formatos tradicional ou físico, polo sistema de plica en sobre pechado aparte en cuxo exterior figurará o título ou lema e se opta a premio Ilustración ou Viñeta Nova.

Os traballos deberán non ser premiados noutros certames, tendo unha extensión máxima de oito páxinas, a cor ou branco e negro, técnica libre e preferentemente en formato A3 (42x29,7).

prazo para presentar traballos estará aberto ata o 29 de xuño de 2023.

Requisitos
Debuxantes non profesionais, residentes en España, de 12 a 35 anos. Tomarase como referencia a idade dos participantes na data de finalización da entrega de obras.

Premios
Primeiro premio, dotado con 600 euros.
Segundo premio, con 400 euros.
Terceiro premio con 250.
Premio Viñeta Nova para autores ata 17 anos, con 250 euros.
Premio Ilustración para o mellor debuxo ou ilustración, dotado con 250 euros.
Un premio ao Mellor Guión Orixinal, dotado con 250 euros.
Un premio do Público, dotado con 250 euros.

Comentarios