VIII Certame Literario «Malas Artes» de Fantasía, Terror E Ciencia FicciónVIII Certame Literario «Malas Artes» de Fantasía, Terror E Ciencia Ficción
 
INSCRICIÓNS: Ata o 14/07/2023
 
REQUISITOS:
Os traballos que concursen haberán de ser orixinais, inéditos, escritos en castelán por autores de calquera nacionalidade sendo requisito indispensable ser maior de idade, e ter unha extensión mínima de 125 páxinas, tamaño DIN A-4, impresas con letra Estafes New Roman 12, con interlineado dobre, paginados.
Os orixinais deberán ser enviados exclusivamente en formato dixital en dous arquivos (consultar bases).
 
REMUNERACIÓN / CUSTO: Premio: 1200€
 
 
CONTACTO:
Malas Artes:
comunicacion@malasarteseditorial.com

Comentarios